Studiuj lokalnie: Bezpieczeństwo publiczne i Psychologia w Jastrzębiu-Zdroju

Studiuj lokalnie: Bezpieczeństwo publiczne i Psychologia w Jastrzębiu-Zdroju

Jastrzębski oddział Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z Poznania, jedyna instytucja szkolnictwa wyższego w naszym mieście, oferuje studia pierwszego stopnia na dwóch atrakcyjnych kierunkach. Są to Bezpieczeństwo publiczne oraz Psychologia, które łączą teorię z praktyką, dając studentom umiejętności gotowe do wykorzystania po ukończeniu nauki.

Decydując się na studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa, skorzystasz z modelu kształcenia opartego na praktyce. Nie musisz również martwić się dodatkowymi kosztami związanymi z podróżami do odległych placówek uniwersyteckich czy wynajmem mieszkań. Studiowanie w naszym lokalnym ośrodku to oszczędność czasu i pieniędzy.

Ale oferta edukacyjna nie kończy się na studiach I stopnia. Po zdobyciu tytułu licencjata na kierunku Psychologia, masz możliwość dalszego kształcenia na studiach magisterskich. Wybierając tę ścieżkę rozwoju, możesz skorzystać z unikalnej oferty „2 + 1”. To oznacza, że jednocześnie studiując na kierunku magisterskim, masz możliwość podjęcia nauki na dwóch dodatkowych kierunkach podyplomowych: Psychologia Przywództwa w Praktyce i Psychopedagogika Dzieci i Młodzieży.