Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza koniec programu "Laptop dla ucznia" i zapowiada nową inicjatywę "Cyfrowy uczeń"

Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza koniec programu "Laptop dla ucznia" i zapowiada nową inicjatywę "Cyfrowy uczeń"

Według informacji udzielonych przez Ministerstwo Cyfryzacji, program „Laptop dla ucznia” zostanie zakończony. W jego miejsce ma powstać zupełnie nowa inicjatywa, nosząca nazwę „Cyfrowy uczeń”. Czy jednak uczniowie, którzy już otrzymali sprzęt komputerowy dzięki temu programowi, będą musieli go zwrócić po jego zakończeniu? Jakie kroki podejmie w tej sprawie Ministerstwo?

Minister Cyfryzacji złożył niejawne zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sugerując możliwość popełnienia przestępstwa w procesie prowadzenia przetargów na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Laptop dla ucznia”. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło te działania.

Podkreślono również, że wszelkie dokumenty, które posłużyły jako podstawa do złożenia tego zawiadomienia, są objęte tajemnicą. Ministerstwo zapowiedziało również, że program „Laptop dla ucznia” zostanie zastąpiony nowym projektem „Cyfrowy uczeń”, który ma na celu wyrównanie cyfrowych szans młodzieży.

W zgodzie z ustawą o wspieraniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, począwszy od roku szkolnego 2023/2024, studenci klas IV szkół podstawowych (zarówno publicznych jak i prywatnych) mieli otrzymywać darmowe laptopy. Sprzęt ten miał być zakupiony na poziomie centralnym, a następnie rozdzielony pomiędzy szkoły i uczniów. Wydawanie urządzeń rodzicom lub prawnym opiekunom uczniów miało się odbywać na podstawie umowy własności lub umowy użyczenia.

Jako źródło finansowania programu „Laptop dla ucznia” w projekcie ustawy wymieniono fundusze z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Laptopy dla pierwszej grupy uczniów klas czwartych, które zostały im przyznane we wrześniu 2023 roku, zostały zakupione dzięki mechanizmowi prefinansowania przez Polski Fundusz Rozwoju.