Wykłady o bezpieczeństwie w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju

Wykłady o bezpieczeństwie w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju

W drugich klasach Szkoły Podstawowej numer 19 w Jastrzębiu-Zdroju na Śląsku doszło do niecodziennego spotkania. Zamiast tradycyjnej roli nauczycieli, funkcjonariusze policji stali się słuchaczami, a młodzi uczniowie przekształcili się w ekspertów. Tego dnia to oni prowadzili wykład na temat bezpieczeństwa komunikacyjnego, prezentując różne sytuacje drogowe, które mogą napotkać na swojej codziennej trasie do szkoły i z powrotem.

Policjanci pełnili rolę opiekunów procesu edukacyjnego, pomagając dzieciom w analizie przedstawianych scenariuszy. Wspólnie doszukiwali się odpowiednich rozwiązań i dobrych praktyk zachowania w ruchu drogowym. Dzieci pod ich czujnym okiem miały okazję samodzielnie dochodzić do wniosków, jak prawidłowo postępować w skomplikowanych sytuacjach drogowych, tak by było to zgodne z obowiązującymi przepisami. Ale to nie koniec – oprócz zasad ruchu drogowego, omówiono również wiele innych istotnych tematów związanych z bezpieczeństwem.