Sezonowy podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego we Władysławowie został dostosowany do całorocznego funkcjonowania

Sezonowy podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego we Władysławowie został dostosowany do całorocznego funkcjonowania

Zgromadzenie prasowe, które odbyło się w dniu 7 maja 2024 roku, było poświęcone wprowadzonym modyfikacjom w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Wiele istotnych zmian zostało tam przedstawionych, między innymi wiadomość o wydłużeniu czasu gotowości sezonowego podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego z Władysławowa do całego roku. Za tę informację odpowiadała Beata Rutkiewicz pełniąca funkcję wojewody pomorskiego.

Oprócz Rutkiewicz, konferencji prasowej towarzyszyły również inne znane postacie. Agnieszka Pomaska, przewodnicząca Pomorskiego Zespołu Parlamentarnego oraz posłanka Wioleta Tomczak były również obecne, aby dyskutować o wprowadzanych zmianach i odpowiedzieć na pytania dziennikarzy.

Rutkiewicz szczególnie podkreśliła decyzję Ministerstwa Zdrowia o zwiększeniu liczby ambulansów obsługujących region do 113, w tym aż 85 pracujących przez całą dobę. To ważna informacja dla mieszkańców województwa i dla systemu ratownictwa medycznego.