Piknik Ekologiczny na zakończenie akcji sprzątania świata

Piknik Ekologiczny na zakończenie akcji sprzątania świata

Piknik Ekologiczny na zakończenie akcji sprzątania świata

Osoby uczestniczące w akcji sprzątania świata zajęły się poprawą stanu takich miejsc w Jastrzębiu Zdroju jak Jar przy Turystycznej, OWN, Las Kyndra i Park Uniwersytecki. Akcja sprzątania rozpoczęła się 7 września, a 12 września uwieńczył ją Piknik Ekologiczny.

Sprzątanie świata w Jastrzębiu-Zdroju

Idea sprzątania świata jest tak stara, jak ten świat, który jest jej podmiotem. Sami z pewnością w czasach szkolnych mieliśmy okazję brać udział w podobnych inicjatywach. Tego roku w Jastrzębiu-Zdroju odbył się piknik, którego celem było promowanie ekologicznych idei. W jego ramach odbyło się kilka spotkań, takich jak „live cooking”, który zorganizowała Jagna Niedzielska. Zajmuje się ona propagowaniem tzw. „zero waste” czyli życia w taki sposób, aby marnować jak najmniej. Dotyczy między innymi naszych nawyków w kuchni. Rzadko kiedy zwracamy uwagę na to, jak dużą część produktów spożywczych marnujemy.

Co jeszcze działo się na pikniku?

„Live cooking” to tylko przykład inicjatywy, która miała miejsce podczas ełckiego pikniku ekologicznego. Uczestnicy mogli też dowiedzieć się czegoś na temat fotowoltaiki. Oprócz tego odbyło się kilka gier edukacyjnych dla dzieci, które mogły dzięki temu poszerzyć swoją wiedzę o środowisku i dbaniu o niego. Coś od siebie przygotowała firma Eko z Rybnika. Spółka ta zajmuje się odbiorem odpadów z terenu Jastrzębia-Zdroju, a na Pikniku Ekologicznym przedstawiła wystawę dotyczącą segregowania śmieci.

Piknik Ekologiczny i jego cel

Festyny i pikniki rodzinne mają oczywiście funkcję rekreacyjną, aby mieszkańcy mogli nieco odpocząć od codziennych obowiązków. Nie oznacza to wcale, że nie mogą też pełnić funkcji edukacyjnej. Tym w końcu mogą się pochwalić organizatorzy Pikniku Ekologicznego w Jastrzębiu-Zdroju. Dzięki takim wydarzeniom mieszkańcy mogą lepiej zrozumieć, jak ważne jest dbanie o świat wokół nas. Może nam się wydawać, że nasza wygoda powinna być dla nas najważniejsza, przez co zaniedbujemy sprawy zewnętrzne. Owszem nasz komfort jest bardzo istotny, ale jego utrzymanie nie będzie możliwe, gdy sami sobie zniszczymy dobre warunki do życia.