Sugerowane działanie Pawła Jabłońskiego w sprawie wyborów kopertowych poddane pod rewizję komisji śledczej

Sugerowane działanie Pawła Jabłońskiego w sprawie wyborów kopertowych poddane pod rewizję komisji śledczej

Podczas najnowszego spotkania komisji śledczej zajmującej się kwestią wyborów kopertowych, głos zabrał Dariusz Joński. Przytoczył on treść maila skierowanego do Michała Dworczyka, napisanego rzekomo przez Pawła Jabłońskiego. Wiadomość ta dotyczyła bezpośrednio tematu wyborów kopertowych.

Jak twierdzi przewodniczący komisji, Dariusz Joński, Paweł Jabłoński wprowadził wszystkich w błąd, zapewniając o swoim obiektywizmie w odniesieniu do omawianych wyborów. Ale wiadomości e-mail Michała Dworczyka zdają się sugerować coś zupełnie innego. Okazuje się bowiem, że poseł pochodzący z Raciborza mógł doradzać premierowi Mateuszowi Morawieckiemu możliwe strategie związane z wyborami kopertowymi.

Komisja otrzymała stanowiska prawników na temat potencjalnego wykluczenia Pawła Jabłońskiego z jej składu lub pozostawienia go w panelu. Sześcioro posłów złożyło wniosek o usunięcie parlamentarzysty z Raciborza z komisji na podstawie tej kwestii. W trakcie głosowania nad wnioskiem, posłowie PiS opuścili salę obrad.